top of page

My cart

Cart is empty

* เนื่องจากสินค้าจำพวกผักผลไม้จำเป็นต้องชั่งเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องรอรับการคอนเฟิร์มยอดสั่งซื้อ หลังจากที่ชั่งน้ำหนักแล้วค่ะ

bottom of page