top of page
Fromentini 125G/ Amantee

Ingredients : Organic whole wheat , kamut flour, topped with black sesame soaked in soysauce

Fromentini 125G/ Amantee

฿60.00Price
  • ขนมปังแป้งขาว 

    อยู่นอกตู้เย็นได้ 2 วัน ไม่ต้องเข้าตู้เย็น

    ถ้าทานไม่ทันจริงๆ ให้เอาเข้าช่องแข็ง เก็บไว้ได้ 3 อาทิตย์คะ

    วิธีอุ่นหลัง แช่แข็ง ทิ้งไว้ให้คลายตัว และอุ่นที่ อุณหภูมิ 180 องศา 3-4 นาที

bottom of page