top of page
1 Roast Baby Chicken for 1-2pp ไก่เล็กอบ 1 ตัว สำหรับ 2-3 คน

1 Baby Chicken with Potatoes- 2 peoples (700g/pce) 

 

ไก่เล็ก อบ 1 ตัว

เหมาะสำหรับทาน 1-2คน

น้ำหนักไก่ก่อนอบ 700G

คลองไผ่ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงไก่ เป็น แบบธรรมชาติ ที่เขาใหญ่ ไม่ใช้ฮอร์โมน ไม่ใช้ยาปฎิชีวนะ

1 Roast Baby Chicken for 1-2pp ไก่เล็กอบ 1 ตัว สำหรับ 2-3 คน

฿288.00Price
    bottom of page