Chicken wings 8/pack ปีกไก่

Chicken wings ( 8pcs ) 125G/pcs

- Chicken red label from Khao Yai. No hormones, no antibiotics and only natural fed.

 

ปีกไก่  8 ชิ้น 

คลองไผ่ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงไก่ เป็น แบบธรรมชาติ ที่เขาใหญ่ ไม่ใช้ฮอร์โมน ไม่ใช้ยาปฎิชีวนะ

 

Chicken wings 8/pack ปีกไก่

฿100.00Price