Organic Brown Rice ข้าวกล้อง

ข้าวตรารักจัง ข้าวสายพันธ์ุดีที่ปลูกบนผืนนาของเกษตรอินทรีย์ 100% ได้รับความใส่ใจตั้งแต่การเตรียมผืนนา ดูแลต้นข้าวอย่างใกล้ชิด โดยวิถีแบบพอเพียง ผ่านการกำกับดูแล ตามมาตรฐานในระดับสากล การเก็บเกี่ยว และระบบการแปรรูปที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมีการตรวจสอบคุณภาพซ้ำ ทำให้มั่นใจได้ว่า "ข้าวรักจังเป็นข้าวที่ดี ปราศจากสารพิษ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่สำคัญยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย"

"รักจัง" ข้าวออร์แกนิคคุณภาพ มาตรฐานสากล จากแปลงนาเกษตรกรไทย

Organic Brown Rice ข้าวกล้อง

฿109.00Price